Zdolność kredytowa

0
384

Pojęcie zdolności kredytowej.

Do tego jaką maksymalną kwotę kredytu może otrzymać jeden klient bank stosuje sprawdzenie zdolności kredytowej. Jest to nic innego jak zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązania o jakie wnioskuje. Bank sprawdza jakie są jego dochody i wydatki i na tej podstawie określa ile może takiemu kredytobiorcy realnie pożyczyć. Od czego tak naprawdę zależy zdolność kredytowa? Ma na nią wpływ wiele różnych czynników. Między innymi ma znaczenie wiek i stan cywilny kredytobiorcy, wysokość jego dochodów miesięcznych, a także źródła z jakich te dochody pochodzą i to czy są one systematyczne. Na zdolność kredytową ma wpływ również historia kredytowa kredytobiorcy, a także cel na jaki brane są pieniądze.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytową można zwiększyć na kilka różnych sposobów. Po pierwsze powinniśmy sprawdzić siebie w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). To tam będzie informacja odnośnie naszych poprzednich zadłużeń i terminowość ich spłaty. Można sprawdzić te informacje zanim udamy się z wnioskiem o kredyt do banku. Powinniśmy dbać o naszą historię kredytową, poprzez spłacanie zobowiązań zawsze w terminie. Raty powinny być wpłacane w terminie ustalonym w umowie, a wszelkie zaległe zobowiązania powinny być uregulowane. Składanie wniosków w kilku różnych bankach jednocześnie sprawi, że nasza wiarygodność może być nieco mniejsza. Sprawdzając nas w BIK banki będą o sobie wiedzieć i kolejny bank który będzie nas tam sprawdzał, może uznać nas za niewiarygodnych klientów. Powinniśmy przed złożeniem wniosku o kredyt sprawdzić się w Krajowych Rejestrze Dłużników (KRD). Sprawdzenie się jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową KRD, założyć tam konto i przesłać skan dowodu osobistego. Opłata za taką czynność może być naliczona, ale nie zawsze tak jest. Negocjowanie z bankiem lepszej oferty kredytowania również może zwiększyć naszą zdolność kredytową. Mając konto osobiste w banku, na jaki wpływają nasze miesięczne dochody można spróbować negocjować lepsze warunki kredytowe. Takie negocjacje nic nie kosztują, a może się udać pozyskać kredyt na lepszych warunkach. Bank może pójść nam na rękę, co prawda nie musi, ale warto spróbować. Określenie celu kredytu również może sprawić, że kredyt będzie tańszy. Zazwyczaj kredytu z konkretnie określonym celem są na lepszych warunkach i mniej nas kosztują. Trzeba będzie przedstawić w banku dokument, który potwierdzi, że faktycznie wydaliśmy pieniądze na cel na jaki ten kredyt był brany. Warto się postarać, aby płacić mniej.