Wiarygodność kredytowa- czy można ją poprawić?

0
118

W trakcie rozpatrywanie wniosku kredytowego banki oceniają ryzyko z którym może się wiązać pożyczenie pieniędzy potencjalnemu kredytobiorcy. Pomaga w tym ocena scoringowa, czyli ocena punktowa, która porównuje potencjalnych kredytobiorców z osobami, które już otrzymały kredyt. Jeśli profile są do siebie podobne to szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego jest większa. Ocena punktowa nie może być wykonana, jeśli Biuro Informacji Kredytowej nie dysponuje danymi potencjalnego kredytobiorcy.

Jak sprawdzić historię kredytową?

Historię kredytową w BIK można sprawdzić samodzielnie. Raport jest co prawda płatny, ale warto wiedzieć jakie dane otrzyma o nas bank. Każda osoba, która zawiera kredyt, równocześnie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BIK. Jeśli kredytobiorca miał problem ze spłatą zadłużenia i raty nie były opłacane w terminie, to wówczas BIK może przechowywać takie dane przez 5 lat. Takie informacje wpływają na obniżenie zdolności kredytowej.

Poprawa zdolności kredytowej.

Banki mają również swoje wewnętrzne regulacje, które przedstawiają wytyczne co do oceny zdolności kredytowej. Aby podreperować swój bankowy wizerunek warto poczynić kilka kroków. Przede wszystkim należy pamiętać, że karty kredytowe i debety na kontach, nawet jeśli nie są wykorzystywane, postrzegane są przez bank jako zobowiązanie. Bank zakłada, że klient w każdej chwili może skorzystać z powyższych produktów, co ma znaczny wpływ na jego zdolność kredytową. Jeśli więc posiadamy kartę kredytową z której nie korzystamy, lepiej z niej zrezygnować żeby mieć czyste konto. Każde dodatkowe zobowiązanie obniża zdolność kredytową. Dlatego też wszelkie szybkie pożyczki czy kredyty nie powinny nas skusić kiedy pracujemy nad poprawą zdolności kredytowej. To samo dotyczy zakupów na raty. Lepiej nie dokonywać ich w tym samym czasie kiedy składamy wniosek kredytowy. Najistotniejsze znaczenie w ocenie zdolności kredytowej ma terminowość spłacanych przez nas zobowiązań. Dlatego bardzo ważne jest spłacanie rat w terminie. Opóźnienia do 30 dni nie wpływają na ocenę punktową. Czasami dobrym rozwiązaniem jest złożenie wniosku kredytowego wraz ze współkredytobiorcą. Kredyt wspólny z partnerem, rodzicami, czy inną bliską nam osobom sprawia, że bank ma dodatkowe zabezpieczenie. Współkredytobiorca powinien oczywiście posiadać zdolność finansową. Równie istotny dla banku jest rodzaj naszego zatrudnienia, ciągłość umowy o pracę i otrzymywane wynagrodzenie. Umowa o pracę to dla banku najlepsze rozwiązanie. Większym ryzykiem jest praca na umowę zlecenie, o dzieło, na czas określony, czy też samozatrudnienie, gdyż takie formy zatrudnienia oznaczają dla banku brak stabilności finansowej.

Kilkoma prostymi krokami można poprawić swoją wiarygodność kredytową. Jednak trzeba o tym pomyśleć na tyle wcześnie przed złożeniem wniosku kredytowego, aby dane zawarte w BIK były dla nas korzystne.