Jakie są rzeczywiste koszty kredytu?

0
146

Wybierając kredyt gotówkowy z licznych ofert banków należy upewnić się niezwłocznie, jaki będzie całkowity koszt kredytu, który będziesz musiał spłacić. Uwzględnić należy nie tylko odsetki, ale także prowizje i dodatkowe opłaty. Przy podpisywaniu umowy kredytowej poniesiemy koszty prowizji naliczanej procentowo od zdeklarowanej kwoty kredytu gotówkowego. Poza tym dochodzą opłatą za promesę kredytu, za rozpatrzenie wniosku kredytu. Bank może również obciążyć klienta opłatą za każdorazowe sporządzenie aneksu do podpisanej umowy.

Jakich opłat się spodziewać?

Według cenników bankowych uwzględnia się także dodatkowe opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę raty kredytu. W sytuacji, gdy mówimy o kredycie gotówkowym długoterminowym, np. hipotecznych, spotykamy także dodatkowe koszty do opłaty np. dotyczące wyceny nieruchomości, zabezpieczenia kredytu, wpisu do hipoteki, zmian warunków umowy w trakcie spłaty, czy spłaty kredytu przed terminem. Opłaty dodatkowe, to także ubezpieczenie domu lub mieszkania od losowych zdarzeń i pożaru. Bank może też zażądać ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, co stanowi dość duży wydatek dla klienta. Warto jednak nie przystawać na wszystkie decyzję. Bank także może z nami pertraktować w kwestii oprocentowanie i prowizji. Negocjujmy, szczególnie wtedy, gdy korzystamy już z innych usług banku np. lokaty, konta osobistego, oszczędnościowego lub firmowego. Stanowi, to niewątpliwy atut podczas wnioskowania o kredyt gotówkowy.

Jak odstąpić od umowy?

W przypadku zawartej między bankiem, a osobą prywatną umowy o kredyt gotówkowy, czyli konsumencki istnieje możliwość odstąpienia od niej w ciągu nie więcej niż 10 dni od jej podpisania. Należy wówczas złożyć w oddziale banku pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można dokonać tego także wysyłając listem poleconym (ważne, aby zachować informację o nadaniu listu) Bank wówczas poprosi kredytobiorcę o zwrot wypłaconego kredytu, oczywiście w całości. Konsument jest także zobowiązany zapłacić wyszczególnioną w umowie opłatę za zawarcie umowy, tak zwaną opłatę przygotowawczą. Musi także pokryć koszt ustanowienia zabezpieczenia. Co więcej – odstąpienie od umowy kredytowej nie jest równoznaczne z odstąpieniem od zakupu (umowa zakupu i umowa kredytu różnią się od siebie. Są, to dwie niezależne umowy. Dlatego też, jeśli odstąpimy od umowy „kredyt gotówkowy „warto pamiętać, iż należy liczyć się z koniecznością natychmiastowej zapłaty ceny towaru lub usługi.

Pamiętajmy, zatem, iż kredyt jest dobrym rozwiązaniem na problemy finansowe, ale kwestię pożyczenia gotówki należy dobrze przemyśleć. Nie powinny, to być decyzje zbyt szybkie, aby nie wpaść w finansową pułapkę. Warto dokładnie przestudiować swoją sytuacje materialną, zastanowić się nad wielkością rat i okresem spłaty kredytu. Warto także zaczerpnąć opinii doradcy finansowego lub innego specjalisty z tej branży.