Hipoteka dla każdego

0
220

Kredyt hipoteczny w Alior Banku.

Kredyt hipoteczny oferowany przez Alior Bank udzielany jest w walucie polskiej oraz w takich obcych walutach jak EUR, CHF, USD, GBP. Wybierając kredyt w walucie obcej będzie od kredytem indeksowanym. Dla kredytów w walucie polskiej maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat, ale kredytobiorca nie może mieć więcej niż 80 lat. Dla celów komercyjnych maksymalny okres kredytowania obniżony jest do 25 lat. Kwota maksymalna kredytu hipotecznego w Alior Banku wynosi trzy miliony złotych. Dla waluty polskiej stanowi ona 90% wartości nieruchomości. Można wziąć kredyt konsolidacyjny do 150 000 złotych bez żadnego zabezpieczenia, na maksymalny okres spłaty równy 10 lat. Kwota minimalna jakiej udziela Alior Bank w ramach kredytu hipotecznego wynosi 25 000 złotych. Zdolność kredytowa liczona jest w sposób standardowy, a minimalny dochód jaki powinien posiadać kredytobiorca nie został przez bank określony. Można otrzymać środki z kredytu hipotecznego z przeznaczeniem ich na dowolny cel. Można kupić za nie nieruchomość usługowo- mieszkaniową, nieruchomość komercyjną, nieruchomość rekreacyjną, jak również kupić działkę lub pobudować dom.

Marża tego kredytu hipotecznego na tle innych ofert nie wypada najlepiej. Stopa referencyjna dla kredytu w złotówkach wynosi WIBOR 3M, co oznacza, że zmienia się ona do kwartał. Za udzielenie kredytu hipotecznego bank nalicza dla siebie prowizję w wysokości od 1% do maksymalnie 5% kwoty zobowiązania. Można skredytować prowizję, co ułatwi jej spłatę. Za wcześniejszą spłatę kredytu w ciągu trzech pierwszych miesięcy trzeba zapłacić prowizję 2,5%. Za przewalutowanie na PLN prowizja wynosi 2%, za przewalutowanie na EUR również 2%. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego podwyższa marżę dla banku o 0,2%. Dla PLN LTV wynosi 80%, zaś dla Euro 70%. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego w Alior Banku jest wykupienie ubezpieczenia pomostowego, które do momentu wpisania w księgę wieczystą nieruchomości podwyższa marżę o 2,5%. Co do ubezpieczenia na życie jest ono obowiązkowe tylko w kilku sytuacjach. Jeżeli kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny, a któraś z osób wykonuje niebezpieczny zawód. Bank akceptuje wiele źródeł dochodów. Nie ma określonej minimalnej kwoty dochodu netto jaki powinien osiągać kredytobiorca. Może pracować na umowę o pracę, ale minimum trzy miesiące, jak również akceptowana jest umowa na czas nieokreślony, która nie wygaśnie w ciągu najbliższych ośmiu miesięcy. Bank akceptuje również dochody z tytułu umów zlecenie i o dzieło, dochody z najmu, dochody osiągane z działalności gospodarczej i rolniczej jak również dochody z zagranicy. Jako dochód nie są brane pod uwagę alimenty. Zawody zaufania publicznego nie mogą otrzymać kredytu hipotecznego, a jedynie pożyczkę gotówkową. Zaległości w BIK nie są akceptowane, można mieć jedynie jakieś drobne zaległości do maksymalnie trzydziestu dni. Pożyczka hipoteczna w Alior Banku udzielana jest do 90% wartości nieruchomości, jeżeli będzie to forma konsolidacji i do 70% wartości nieruchomości, kiedy cel wzięcia kredytu będzie inny. Marża dla banku ustalana jest indywidualnie, a jej wysokość może wynosić od 3% do 5% i jest ona uzależniona od tego jaką historię kredytową ma dany klient. Bank daje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Maksymalnie mogą one wynosić 60 miesięcy, co oznacza że na rok można mieć sześć miesięcy wakacji kredytowych. Karencja jest możliwa tylko dla części kapitałowej raty, co oznacza że odsetki trzeba wpłacać do banku regularnie.