Firmy pożyczkowe na tle bankowości detalicznej

0
364

Firmy pożyczkowe funkcjonują w bardzo rygorystycznych widełkach prawnych i muszą skupiać się na unikaniu klauzul niedozwolonych w umowach, ponieważ po ich ewentualnym wykryciu do gry wchodzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z blokadą działalności. Jak wypada rywalizacja firm pożyczkowych z bankowością detaliczną?

Czy sektor pozabankowy ma szansę w rywalizacji z bankami?

Sektor pożyczkowy w Polsce to niewielka konkurencja dla banków, które dysponują znacznie szerszym portfelem usług. Firmy pożyczkowe bazują na chwilówkach generujących dochody na jednym kliencie w okolicach 70 złotych (dane z najnowszych raportów). Nie jest to kwota duża, praktycznie stale obniżania ze względu na ograniczenia ustawowe (koszty pozaodsetkowe) i na działania konkurencji zmierzające do konsolidacji. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestr firm pożyczkowych, co umożliwia szybkie sprawdzenie wiarygodności podmiotu. Klient, dzięki temu nie naraża się na podpisywanie umowy z szarą strefą. Firmy pożyczkowe posiadają bardzo ciekawe powiązanie z bankami, a mianowicie udostępniają dane o spłatach chwilówek w bazie Biura Informacji Kredytowej. To oznacza, że dla banków rozszerzyły się możliwości analizy pożyczkobiorców wykorzystujących standardowo chwilówki. W ofertach wielu banków pojawiły się nawet kredyty konsolidacyjne umożliwiające scalenie pożyczek krótkoterminowych, bez dodatkowych formalności. Największe marki pożyczkowe, z sektora pozabankowego wykorzystują finansowanie na bazie obligacji korporacyjnych. To duży potencjał, ponieważ emisja i spłata obligacji odbywa się na zasadzie rolowania. Przy stale rosnącej średniej kwocie chwilówki obligacje stają się realną przewagą konkurencyjną.

Innowacyjne podejście marek pożyczkowych

W firmach pożyczkowych rozwijają się innowacyjne metody analizy pożyczkobiorców, często znacznie lepsze niż w bankach ze względu na podejmowanie większego ryzyka. Ocena wiarygodności ekonomicznej pożyczkobiorcy to podstawa przetrwania marek pozabankowych, ponieważ te zawsze wypłacają własne środki. Konsumenci lubią chwilówki i najczęściej nie ryzykują bardzo dużych kwot. Przeciętny poziom chwilówki to granice 2000 złotych, a kilka lat temu niecałe 1000 złotych. Nawet w przypadku opóźnień w spłacie chwilówki nie ma już mowy o utracie cennego majątku. Firma pożyczkowa po prostu zastosuje odsetki ustawowe i wyśle przypomnienie. W niektórych przypadkach dojdzie do rolowania zobowiązania, ale to przypadki coraz rzadsze, również prawnie ograniczane.

Ryzyko wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań w analizie pożyczkobiorcy

Firmy pożyczkowe obsługują zupełnie innych klientów, najczęściej z małymi zarobkami, zagrożonych brakiem wypłacalności, z nie do końca uregulowaną historią spłaty zobowiązań. Niestety większe ryzyko obsługi takiego pożyczkobiorcy nie zawsze wiąże się z lepszym zyskiem ze względu na mocne, prawne ograniczenia. Z tego powodu wprowadzanie innowacyjnych metod oceny wiarygodności to kluczowa przewaga konkurencyjna.